Voor scholen

Waarom doen wij dit onderzoek?

Adolescentie is een window of opportunity om een identiteit te vormen, sociale en romantische relaties aan te gaan en academische vaardigheden te ontwikkelingen. Geestelijke gezondheidsproblemen beginnen echter ook vaak in de adolescentie en kunnen een negatieve invloed hebben op deze ontwikkelingstaken. Hoewel we steeds meer weten over de mechanismen die geestelijke gezondheidsproblemen veroorzaken tijdens de adolescentie, is het helaas bijna onmogelijk gebleken om dit maatschappelijke probleem bij de wortels aan te pakken, omdat ouders vaak onvoldoende op de hoogte zijn van hoe een kind zich voelt. Wij willen daarom onderzoeken hoe ouders het welzijn van hun adolescenten in een vroege fase kunnen bevorderen, en belangrijk, hoe en waarom dit verschillend kan zijn in elk gezin.

 

Hoe kunt u als school bijdragen aan ons onderzoek?

In de komende twee jaar willen we enkele studies uitvoeren naar o.a. het effect van verschillen in opvoeding tussen gezinnen en langetermijn versus kortetermijn effecten van opvoeding. De studies bestaan uit het herhaaldelijk versturen van digitale vragenlijsten aan adolescenten en hun ouders. De deelname van de gezinnen aan de studies vindt plaats buiten schooltijd. Wij streven echter naar samenwerking met middelbare scholen om ook een indirecte impact te hebben, door bijvoorbeeld het geven van lezingen op ouderavonden. Daarnaast zijn wij op zoek naar mogelijkheden om gezinnen uit te nodigen om een bijdrage te leveren aan ons onderzoek. Wij willen die deelname graag toelichten op bijvoorbeeld een ouderavond of tijdens een les maatschappijleer.

 

Wat kunnen wij betekenen voor uw school?

We staan open voor suggesties over hoe we kunnen samenwerken om de adolescenten van vandaag en van de toekomst beter te leren begrijpen en te helpen. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van wat wij voor uw school zouden kunnen betekenen.

 

Interactieve gastcolleges

Bij ouders heersen vaak veel vragen rondom het thema opvoeding. Hoewel niet alle vragen op een ouderavond beantwoord kunnen worden, zouden wij vanuit onze expertise een interactief gastcollege kunnen aanbieden op uw school voor ouders, leerlingen en/of docenten.

 

Profielwerkstukken

Wij bieden graag onze hulp aan bij profielwerkstukken. We kunnen bijvoorbeeld een college verzorgen voor leerlingen over het opzetten van een profielwerkstuk, of docenten begeleiden door middel van een workshop. Ook is het mogelijk dat leerlingen hun profielwerkstuk schrijven over een deel van ons onderzoek. Zij kunnen daarvoor ook een dagje onze universiteit bezoeken.

 

School screening

Tijdens onze studies nemen we vragenlijsten af bij leerlingen van uw school. In deze vragenlijsten is het soms mogelijk vragen voor uw school toe te voegen (mits passend binnen het thema). Geanonimiseerde resultaten kunnen worden gedeeld om een inschatting te krijgen van hoe uw school er op dit onderwerp voor staat.

 

Hebt u vragen over ons onderzoek of ideeën voor samenwerking? Dan kunt u bellen of appen met +31 6 38 67 84 55 of mailen naar info@projectadapt.nl